บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริกไวริ่งซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใช้บริการรถบัสพัดลม จำนวน 3 คัน

บริษัท ดับบลิวเคเอส อินดัสตรี จำกัด

ใช้บริการรถ 6 ล้อ จำนวน 7 คัน

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด

ใช้บริการรถตู้ จำนวน 1 คัน

บริษัท เปี่ยมโชคเพิ่มทรัพย์ จำกัด

ใช้บริการรถตู้ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

บริษัท ชลบุรีสมคิดทัวร์ จำกัด

ใช้บริการรถบัสพัดลม จำนวน 3 คัน

บริษัท ไทยอาซาฮีเดนโซ่ จำกัด

ใช้บริการรถบัสพัดลม จำนวน 1 คัน รถบัสแอร์ 1 คัน

บริษัท มิตซูบิชิ จำกัด

ใช้บริการรถบัสแอร์ จำนวน 3 คัน