วิสัยทัศน์และการบริหาร

 

amon
วิสัยทัศน์

“มุ่งเน้นที่จะเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่งที่มาตรฐานและปลอดภัยในระดับสากล”

การบริหารงานภายใต้ คุณอมร เจริญแพทย์ นั้นที่มุ่งเน้นจะสร้างมาตรฐานการบริการด้านการขนส่งให้ทัดเทียมกับสากล และได้วางแผนการดำเนินการเพื่อตอบรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมโลก AEC

 

 

 

มาตรฐานพนักงานและการบริการ

employeeมาตรฐานพนักงาน

พนักงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยมลาภ ทรานสปอร์ต ได้รับการฝึกอบรมและทดสอบสมรรถภาพในด้านการขับขี่รถยนต์สาธารณะตาม พรบ.รถยนต์ -กรมขนส่งทางบก ในทุกปีจะมีการตรวจสุขภาพพนักงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่า พนักงานของเรานั้น พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

มาตรฐานการบริการ

1. รถของเราทุกคันนั้นได้รับรองคุณภาพจากกรมขนส่งทางบก
2. พนักงานขับรถของเราทุกคน มีการพักผ่อนที่เพียงพอ ไม่ดื่มสุรา
3. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถพร้อมให้บริการ 100%

01 03
02 04