imagesub01

รถบัสเช่าเหมา รถทัวร์ปรับอากาศ พัดลม VIP  จำนวน 52 ที่นั่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมลาภ ทรานสปอร์ต บริการให้เช่ารถบัส รถทัวร์ รถโค้ช พัดลม VIP  สำหรับท่องเที่ยว สัมมนา กิจกรรม รถบัสรับ-ส่งพนักงาน กิจกรรมรับน้อง งานผ้าป่า-กฐิน และกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะใหญ่ ท่องเที่ยวไม่ประจำทาง เข้าค่ายพักแรม

ภายในรถมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ห้องน้ำภายในตัวรถ แอร์ปรับอากาศเย็นทั่วทั้งคัน บริการเครื่องเล่น CD/DVD/MP3 และ TV สำหรับทำกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ บนรถ  เบาะนั่งสามารถปรับเอนได้ มีที่รองเท้า

CoachVIP