imagesub04

รถ 6ล้อ 10ล้อ เช่าเหมาขนส่งสินค้า

รถ 6ล้อ 10ล้อ เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าจำนวนมาก หรือสินค้าที่ป้องกันการเสียหาย สามารถขนส่งได้ทั่วประเทศตามความต้องการของลูกค้า  โดยลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงเรื่องสถานที่ส่งสินค้าและจำนวนสินค้าที่ต้องการขนส่งให้เราทราบเพื่อจัดสรรรถที่ให้เหมาะสม

Car